Bestuur DEAC

  • Dhr. Johan Kruithof – Voorzitter
  • Mevr. Meiltje de Groot (namens luchthaven Teuge) – secretaris
  • Dhr. Geert Boosten (namens Hogeschool van Amsterdam)  – penningmeester
  • Dhr. Klaas Bakker (namens Deltion College Zwolle) – bestuurslid
  • Prof. Dr. Leo Veldhuis (namens TU Delft) – bestuurslid
  • Dhr. Harjo Pinkster (Wethouder gemeente Voorst) – kandidaat bestuurslid
  • Dhr. Wim Willems (Wethouder gemeente Apeldoorn) – kandidaat bestuurslid

Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 860819206