Ook de luchtvaart moet haar bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Nederland heeft aangegeven dat zij, binnen Europa, voorop wil lopen op het gebied van het elektrisch-hybride vliegen. Hiervoor wordt het Nationaal actieprogramma elektrisch-hybride vliegen uitgerold. DEAC is een belangrijk project binnen dit programma. Binnen DEAC wordt een aantal onderzoekslijnen ingericht. Het belangrijkste is een ‘flying testbed’, een vliegtuig dat wordt gebruikt voor onderzoek naar elektrisch-hybride vliegen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van efficiënte en veilige elektrische-hybride voortstuwingssystemen. Daarnaast wordt binnen DEAC de impact hiervan op de vliegoperatie en de inrichting van luchthavens onderzocht. Het totale DEAC programma wordt voor minimaal vijf jaar opgezet. Klik voor de onderzoekslijnen op de link hieronder.

 

Download