Een toegepast onderzoek naar het mogelijk maken van elektrische luchtvaart op International Airport Teuge, met als doel de ambities van Airport Teuge te verwezenlijken. Facilitaire benodigdheden zijn geïdentificeerd, maar ook financieel is er een beeld geschetst.

Download