Op 17 september brachten de zeven ministeries onder leiding van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op uitnodiging van de Cleantech Regio een werkbezoek in het kader van de Regio Deal. Tijdens het bezoek stonden twee actielijnen centraal: ‘Cleantech werkt’ en ‘Groene Groei’ waarbij de eerste zich richt op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De tweede actielijn richt zich op het verder ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en het stimuleren van de circulaire economie. De DEAC-hangar op Teuge Airport was een van de locaties waar het werkbezoek plaatsvond. Programmamanager Menno van Luijn vertelde over de stand van zaken bij DEAC. Na afloop konden de aanwezigen een kijkje nemen bij het buiten opgestelde Flying Testbed, de Cessna 337 Skymaster.