Onder de moeilijkste omstandigheden hebben Rick Verheijen en Kaso Bajelan het afgelopen half jaar stage gelopen bij DEAC. Beide studenten van de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam werden door corona gedwongen om vanuit huis te werken. Een dikke pluim voor hen beiden omdat ze de stage tot een goed einde hebben gebracht. Verheijen is nu het laatste jaar van zijn studie ingegaan. Hij gaat zich in het honourstraject verder verdiepen in de duurzame luchtvaart. Bajelan is vrijwel klaar met zijn opleiding en zoekt een baan in de luchtvaart.

Tijdens zijn stage bij DEAC heeft Rick Verheijen gekeken naar de verschillende typen elektromotoren die beschikbaar zijn om propellervliegtuigen binnen de General Aviation te elektrificeren. Bajelan heeft de verschillende typen batterijen onder de loep genomen die geschikt zijn voor volledig elektrische vaste vleugel vliegtuigen in de General Aviation.

De samenvattingen van hun stageverslagen zijn te vinden onder ‘kenniscentrum’.