Bestuur DEAC

  • Dhr. Johan Kruithof – voorzitter
  • Mevr. Meiltje de Groot – secretaris
  • Dhr. Geert Boosten (namens Hogeschool van Amsterdam)  – penningmeester
  • Dhr. Klaas Bakker (namens Deltion College Zwolle) – bestuurslid
  • Prof. Dr. Leo Veldhuis (namens TU Delft) – bestuurslid
  • Dhr. Harjo Pinkster (namens gemeente Voorst) – bestuurslid

Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 860819206