Infrastructuur Teuge

Teuge Airport wilt het mogelijk maken om elektrische luchtvaart te faciliteren. Hiervoor zijn twee doelstellingen belangrijk: (i) Voor 2021 wilt de Dutch Electric Aviation Centre (DEAC), welke gestationeerd is op Teuge Airport, een hybride elektrisch vliegtuig van 500 kW opereren op de luchthaven. (ii) Voor 2030 heeft Teuge Airport de ambitie om 50% van de vliegbewegingen op de luchthaven elektrisch uit te voeren. Momenteel zijn er nog geen faciliteiten beschikbaar om dit mogelijk te maken. Het doel van het onderzoek is dan ook om de vereisten te identificeren welke nodig zijn voor beide doelstellingen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welke vereisten kunnen worden vastgesteld voor Teuge Airport om een elektrisch hybride vliegtuig van 500 kW te kunnen accommoderen, naast de huidige bedrijfsvoering, voor het jaar 2021? Bovendien, welke vereisten kunnen worden vastgesteld voor Teuge Airport om voor 2030 50% van de vliegtuigbewegingen volledig elektrisch te kunnen uitvoeren?”.