Over Deac

vliegen voor de toekomst

Ongewenste klimaatveranderingen worden veroorzaakt door te veel CO2 uitstoot. Bovendien raken de fossiele brandstoffen op. De luchtvaart is verantwoordelijk voor een klein, maar groeiend gedeelte van de CO2 uitstoot. Een van de mogelijke oplossingen is elektrisch vliegen, met als belangrijkste voordelen schoner, stiller en zuiniger.

img1-team-section1

Schoner | Stiller | Zuiniger

Ambities DEAC

Door aan deze ambities te werken draagt DEAC ook bij aan

Wat is ervoor nodig om ambities te realiseren?

Naar een emissieloze kleineluchtvaart in 2050

img1-climate-agreement

Om klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen, is aan de Duurzame Luchtvaarttafel afgesproken om de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof in de luchtvaart flinkte verminderen. Het rijk zet in op verschillende maatregelen, waarvan het ontwikkelen van hybride elektrische vliegtuigen er één is. Die zijn namelijk zuiniger, stiller en schoner dan de huidige vliegtuigen. In 2050 moet de kleine luchtvaart emissieloss vliegen. Daarvoor maakten overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen samen het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV). Alle inzet is nodig om duurzame ambities te realiseren en DEAC Teugen draagt hier als onafhankelijke stichting graag volop aan bij. De kennis die wij ontwikkelen helpt ook grote luchtvaart verder – die moet in 2070 emissieloos vliegen.

Ontwikkelen en opleiden voor de toekomst

img1

De brede samenwerking van voortgezet onderwijs tot en met universiteit in luchtvaartonderzoek is uniek in Nederland. Die levert niet alleen nieuwe kennis op, maar zorgt er ook voor dat we jongeren klaarstomen voor werken in de luchtvaart van de toekomst en dat we de nieuwste innovaties inbrengen in het onderwijs.

img2-fly-around-world

De technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Twente, de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam, Deltion College Zwolle en Technasium Apeldoorn zijn vaste ketenpartners in DEAC Teuge. Zij zoeken ook verbinding met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en luchthavens in binnen- en buitenand die bezig zijn met duurzame luchtvaart.

img3-talk-electric

Stages, challenges, afstudeeronderzoeken en promoties: het kan allemaal bij DEAC Teuge. Zo innoveren studenten, docenten, lectoren en hoogleraren samen de luchtvaart.

DEAC Teuge: Lokaal | Regionaal | Nationaal

img1-map

Teuge ligt centraal in Nederland en biedt ruimte op de grond en in het luchtruim voor onderzoken en experimenten. Op de luchthaven vind je diverse luchtvaartondernemers.

Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen zijn aandeelhouders van International Airport Teige. Deze gemeenten werken samen met andere gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen in de Cleantech Regio, dat in 2030 energieneutraal wil zijn en bouwt aan een stevige circulaire economie. Ook provincies Gelderland en Overijssel zetten hierop in.

DEAC Teuge werkt landelijk samen met onder meer Stichting Duurzaam Vliegen/Platform Duurzaam Vliegen en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Living lab met Flying testbed

img1-airplane-electric

Flying testbed levert kennis op voor kleine én grote luchtvaart. Om de ontwikkeling van elektrisch vliegen te versnellen, zijn technologische doorbraken hard nodig. DEAC Teuge doet fundamenteel en toegepast onderzoek op de luchthaven met testfaciliteiten.

img2-skymaster

Fundamenteel en toegepast onderzoek op de luchthaven. Dankzij ons hybride – en op termijn elektrische -testvliegtuig Cessna 337F Skymaster – kunnen we ook ‘vliegend’ onderzoek doen naar onder meer geluid, trillingen, doorontwikkeling van propellers, batterijen en elektromotoren. Dat levert kennis op die ook waardevol is voor verduurzaming van grote, commerciële luchtvaart.

im3-airport

Wat is nodig om duurzamer vliegen dichtbij te brengen? Zo onderzoeken we regelgeving voor elektrisch vliegen, welke onderhoud hybride en elektrische vliegtuigen nodig hebben, welke kansen er zijn voor vliegen op waterstof en hoe de infrastructuur en luchthaven eruit moeten zien om duurzamer vliegen mogelijk te maken.

Samenwerkingen & Onze partners

DEAC - Onderwijs, Overheid en Ondernemers

Onderwijs

 • Logo Universiteit Twente
 • Logo Veluws College Walterbosch

Ondernemers

 • Logo Saluqi Motors
 • Logo Saab
 • Logo Hangar One
 • Logo JPR advocaten
 • Logo platform Duurzaam Vliegen
 • Logo Aircraft Maintenance Netherlands
 • Logo vliegschool Teuge
 • Logo vliegclub Teuge

Overheid

 • Logo Ministerie van Infrasturctuur en Waterstaat